Otvori u katalogu
Autori: Albera, Dionigi ; Blok, Anton ; Bromberger, Christian
Mjesto izdavanja: Paris
Godina izdavanja: 2001
Područje: Kulturna antropologija. Etnografija.
Lokacija: Novi kampus
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u