Otvori u katalogu
Autori: Korošec, Josip
Mjesto izdavanja: Ljubljana
Godina izdavanja: 1952
Područje: Arheologija
Lokacija: Arheologija-JB
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u