Autori: Ravdina, Tamara Vladimirovna
Mjesto izdavanja: Moskva
Godina izdavanja: 1988
Lokacija: Arheologija-JB
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u