Inv. br. 2680/2017(Knjiga)

Ferdinand de Saussure (Linguistica)

Otvori u katalogu
Autori: Nethol, Ana María…<et al.>
Mjesto izdavanja: Buenos Aires
Godina izdavanja: 1971
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u