Autori: Roca-Pons, Josep
Mjesto izdavanja: Barcelona
Godina izdavanja: 1973
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u