Otvori u katalogu
Autori: Sapir, Edward
Mjesto izdavanja: Mexico
Godina izdavanja: 1971
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u