Inv. br. 2672/2017(Knjiga)

Saussure (Coleccion Argumentos, 3)

Otvori u katalogu
Autori: Saussure, Ferdinand de ; Mounin, Georges
Mjesto izdavanja: Barcelona
Godina izdavanja: 1971
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u