Autori: Mendez Ferrín, X. L.
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 1990
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u