Otvori u katalogu
Autori: Moure, Teresa
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 2009
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u