Inv. br. 2499/2017(Knjiga)

A morte das linguas (Ensaio ; 20)

Otvori u katalogu
Autori: Crystal, David
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 2003
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u