Inv. br. 2496/2017(Knjiga)

Un ultimo destino (Literaria ; 286)

Otvori u katalogu
Autori: Caneiro, Xose Carlos
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 2010
Područje: Književnost
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u