Inv. br. 2491/2017(Knjiga)

Triloxia dos tristes (Literaria ; 178)

Otvori u katalogu
Autori: Caneiro, Xose Carlos
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 2001
Područje: Književnost
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u