Otvori u katalogu
Autori: Losa, Manuel
Mjesto izdavanja: Vigo
Godina izdavanja: 2009
Područje: Povijest. Geografija. Biografija.
Lokacija: Iberoromanska
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u