Inv. br. 2425/2017(Knjiga)

Komunikacija između kultura

Otvori u katalogu
Autori: Samovar, Larry A. ; Porter, Richard E. ; MacDaniel, Edwin R.
Mjesto izdavanja: Jastrebarsko
Godina izdavanja: 2013
Područje: Sociologija
Lokacija: Novi kampus
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u