Otvori u katalogu
Autori: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (9 ; 2012 ; Rijeka)
Mjesto izdavanja: Rijeka
Godina izdavanja: 2014
Područje: Lingvistika i jezici
Lokacija: Slavistika
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u