Inv. br. 1938/2017(Knjiga)

Riznica Župne crkve u Ninu

Otvori u katalogu
Autori: Crkva sv. Anselma (Nin)
Mjesto izdavanja: Zadar
Godina izdavanja: 1983
Područje: Umjetnost. Sport
Lokacija: Arheologija-JB
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u