Otvori u katalogu
Autori: Vidučić, Ljiljana ; Pepur, Sandra ; Šimić Šarić, Marija
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 2015
Područje: Menadžment. Računovodstvo
Lokacija: Novi kampus
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u