Otvori u katalogu
Autori: Thompson, Arthur A. ; Strickland, Alonzo J. ; Gamble, John E.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Godina izdavanja: 2008
Područje: Menadžment. Računovodstvo
Lokacija: Novi kampus
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u