Otvori u katalogu
Autori: Slaveva, Lidija ; Mošin, Vladimir
Mjesto izdavanja: Prilep
Godina izdavanja: 1988
Područje: Pravo
Lokacija: Arheologija-JB
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u