Otvori u katalogu
Autori: International Maritime Organization (London)
Mjesto izdavanja: London
Godina izdavanja: 2011
Područje: Pravo
Lokacija: Pomorstvo
Zapis u JSON-u | Zapis u Dublin Core-u