{"inv_broj":"G71/2017","datum_pristizanja":"2017-09-01","naslov":"Nove smjernice u odgoju i obrazovanju:Znanstveni prinosi Dragutina Rosandića","autori":null,"crolist_id":"100404069","novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"37.014.3(062)","lokacija":"Gospić","godina_izdavanja":2017}