{"inv_broj":"2706/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Sloveni u jugoslovenskom Podunavlju (Arheologija. Katalog izložbe ; 36)","autori":"Janković, Milica","crolist_id":null,"novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":1990}