{"inv_broj":"2705/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Hrvatski putopisi romantizma","autori":"Franić, Ante","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":1983}