{"inv_broj":"2703/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Uvod v materialno kulturo Slovanov zgodnjega srednjega veka","autori":"KoroŇ°ec, Josip","crolist_id":null,"novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":1952}