{"inv_broj":"2702/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Izabrani Plinijevi listovi","autori":"Plinius Caecilius Secundus, Caius","crolist_id":"120715034","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"82","lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":0}