{"inv_broj":"2700/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Istorija naroda Federativne Narodne Republike Jugoslavije Dio 2 : Novi vijek : (od 1879. do 1918. godine)","autori":"Slipičević, Fuad","crolist_id":null,"novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":1958}