{"inv_broj":"2699/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Istina o povijesti","autori":null,"crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":2007}