{"inv_broj":"2698/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Toponimija otoka Vrgade ( Biblioteka Onomastica Adriatica ; knj. 3)","autori":"Skračić, Vladimir (ur.)","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":2009}