{"inv_broj":"2697/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Praistorija jugoslavenskih zemalja 4 : Bronzano doba","autori":"Benac, Alojz (ur.)","crolist_id":null,"novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":1983}