{"inv_broj":"2695/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Kacige u Hrvatskoj","autori":"Ružić, Ivan","crolist_id":null,"novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":2001}