{"inv_broj":"2694/2017","datum_pristizanja":"2017-08-30","naslov":"Autoportret jednog intelektualca u doba socijalizma","autori":"Dimitrijević, Stojan","crolist_id":null,"novi_naslov":true,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":null,"lokacija":"Arheologija-JB","godina_izdavanja":2010}